Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam

Thứ sáu - 22/07/2016 15:55
Ngày 06/7/2016, tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Công đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) kỳ họp thứ tám, khóa IV, nhiệm kỳ 2013 - 2018.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Sự - Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch Hội đồng thành viên ; đồng chí Ngô Tùng Lâm - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty CNTT ; các đồng chí Uỷ viên BCH, UV UBKT Công đoàn CNTT Việt Nam  khoá IV; Cán bộ Công đoàn chuyên trách; Chủ tịch (hoặc Phó chủ tịch) Công đoàn cơ sở.
Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; Báo cáo kết quả hoạt động Ủy ban kiểm tra 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; Bầu bổ sung ủy viên BCH Công đoàn CNTT Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2013 - 2018.
      Đồng chí Trần Bá Thành - Chủ tịch Công đoàn CNTT Việt Nam khai mạc Hội nghị
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Bá Thành - Chủ tịch Công đoàn CNTT Việt Nam đã khái quát tình hình CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong toàn Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2016. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn chung của nền kinh tế đất nước đặc biệt đối với ngành đóng tàu, nhưng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ toàn Tổng công ty đã nỗ lực, đoàn kết, tích cực lao động và sản xuất, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch của đơn vị, doanh nghiệp. Hoạt động công đoàn các cấp có nhiều khởi sắc, 4 chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn CNTT Việt Nam tiếp tục được triển khai ở tất cả các đơn vị, đặc biệt là chương trình “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn”, chương trình “ Đổi mới và nâng nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể”.
Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm của BCH Công đoàn CNTT Việt Nam  đã nêu rõ:Trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn CNTT Việt Nam đã chỉ đạo các cấp Công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp, chăm lo đảm bảo việc làm, đời sống  cho CNVCLĐ, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, thực hành tiết kiệm trong CNVCLĐ góp phần hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ chính trị của đơn vị cũng như của Tổng công ty; Tổ chức các hoạt động trong tháng “công nhân” đảm bảo thiết thực và hiệu quả; Tập huấn mạng lưới ATVSV; Hội nghị Biểu dương CNLĐ xuất sắc tiêu biểu năm 2015; Tổ chức các hoạt động xã hội: Chương trình nhà “Mái ấm công đoàn”, “Nghĩa tình Hoàng sa – Trường sa” …Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.Các nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng thành viên Tổng công ty ban hành về công tác chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, công tác cổ phần hóa DN. Tập trung chỉ đạo kiện toàn công tác tổ chức công đoàn cơ sở phù hợp với mô hình SXKD của các đơn vị
 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Sự - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Sự - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty ghi nhận, đánh giá cao vai trò, trách nhiệm, sự nỗ lực, thống nhất trong tổ chức chỉ đạo của tập thể lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn CNTT Việt Nam trong công tác tái cơ cấu lao động, doanh nghiệp và những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời yêu cầu đội ngũ cán bộ công đoàn trong toàn Tổng công ty tiếp tục nâng cao bản lĩnh của người cán bộ công đoàn, tâm huyết, trách nhiệm, đóng góp nhiều hơn nữa vào việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, giúp đơn vị, doanh nghiệp phát triển đi lên cũng như xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh trong thời kỳ hội nhập, phát triển. Cán bộ công đoàn cần học tập, nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp; phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm cho người lao động, thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2016 của các đơn vị và toàn Tổng công ty.
Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam đã bầu bổ sung 06 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam khóa IV nhiệm kỳ 2013- 2018, gồm:
1/ Đ/c: Dương Đại Thạch, Chủ tịch Công đoàn Công ty CNTT Phà Rừng
2/ Đ/c: Nguyễn Đình Đoan, Chủ tịch Công đoàn Công ty đóng tàu Thịnh Long
3/ Đ/c: Lê Chí Phai, Chủ tịch Công đoàn công ty Cảng Chân Mây
4/ Đ/c: Tô Thanh Hà, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin
5/ Đ/c: Nguyễn Mạnh Hiển, Trưởng ban KHĐT công ty Mẹ - Tổng công ty CNTT
6/ Đ/c: Đinh Thị Thu Hà, Phó trưởng ban Công tác cơ sở - Công đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.
Lãnh đạo Tổng công ty và Công đoàn tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung vào BCH nhiệm kỳ IV
 
Trên cơ sở kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 với những đánh giá, rút kinh nghiệm và phát huy những thành tích đã đạt được; Ban Thường vụ Công đoàn CNTT Việt Nam xác định tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2016.
1-  Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 20 - NQ/TƯ của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước” và Chỉ thị số 22 - CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 1233/KH-TLĐ ngày 17/7/2008 của Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, phòng ngừa tranh chấp lao động, đình công tự phát tại doanh nghiệp, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự xã hội.
2- Thực hiện công tác quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, CNVCLĐ về kết quả bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấpnhiệm kỳ 2016 - 2021; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, CNLĐ hiểu rõ về chế độ chính sách và việc thực hiện thang, bảng lương mới trong doanh nghiệp và tâm thế hoạt động công đoàn trong hội nhập khi Hiệp định TPP có hiệu lực.
3- Phát động phong trào thi đua lao động  sản xuất, phát huy sáng kiến, sáng tạo nhằm nâng cao năng suất lao động và hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016 của đơn vị và Tổng công ty CNTT. Tổ chức các hoạt độngVăn hóa,thể thao để chào mừng 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2016) và kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công đoàn CNTT Việt Nam ( 4/12/1996 - 4/12/2016).
4- Tiếp tục triển khai 04 chương trình công tác lớn trong nhiệm kỳ của Công đoàn CNTT Việt Nam; tập trung chương trình phát triển đoàn viên; Chương trình nâng cao chất lượng và hiệu quả của đội ngũ cán bộ công đoàn; Chương trình nâng cao chất lượng thương lượng và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể; Tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động.
5- Tiếp tục thực hiện công tác kiện toàn tổ chức, sắp xếp lại mô hình hoạt động của các Công đoàn cơ sở và đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên mới trong doanh nghiệp.Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở và cán bộ làm công tác Tài chính công đoàn trong các đơn vị; Tổ chức Hội thi “Cán bộ công đoàn giỏi” cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở.
6- Thực hiện công tác đánh giá phân loại đoàn viên, tổng kết cuối năm và thực hiện công tác khen thưởng và các chế độ chính sách, chăm lo đón Tết 2017 cho đoàn viên, CNLĐ và kỷ niệm chương cho đội ngũ cán bộ Công đoàn./.

Nguồn tin: Công đoàn CNTT Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê
  • Đang truy cập40
  • Hôm nay10,325
  • Tháng hiện tại101,205
  • Tổng lượt truy cập13,361,002
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây