Lĩnh vực kinh doanh

08:00 - 01/01/1970

 1. Đóng tàu và cấu kiện nổi: Đóng mới tàu thủy, thiết bị, kết cấu thép và phương tiện nổi.
 2. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác): Sửa chữa, hoán cải tàu thủy, thiết bị và phương tiện nổi.
 3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Hoạt động của tàu lai dắt, tàu kéo, tàu đẩy, cần cẩu, phương tiện nổi.
 4. Buôn bán kim loại và quặng kim loại: Bán buôn sắt, thép, thép đóng tàu, thép cường độ cao.
 5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác: Bán buôn máy móc thiết bị phụ tùng máy thủy; Bán buôn thiết bị cơ khí, phụ tùng, phụ kiện tàu thủy. .
 6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: Bán buôn sắt, thép phế liệu.
 7. Giáo dục nghề nghiệp: Đào tạo lao động trong nghành công nghiệp tàu thủy.
 8. Cung ứng và quản lý nguồn lao động:Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước cho ngành công nghiệp tàu thủy.
 9. Tái chế phế liệu: Phá dỡ tàu cũ
 10. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Kinh doanh bất động sản, Kinh doanh dịch vụ hạ tầng cơ sở khu Công nghiệp.
 11. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Tư vấn, thiết kế tàu thủy và phương tiện nổi