Seri 03 PONTONG cầu cảng Sơn Dương Hà Tĩnh

  • BDSY0016

Mô tả

Kích thước cơ bản Pontong

- Chiều dài lớn nhất                                                    :    42,00 m

- Chiều rộng                                                               :    12,00 m

- Chiều cao (từ đường cơ bản đến boong chính)             :      2,80 m

- Chiều chìm (từ đường cơ bản đến tâm vòng đăng kiểm)     0,60 m

- Trọng tải toàn phần                                                  :1,5  tấn