Sơ ri 3 tàu cá lưới rê

 • BDSY0013

Sơ ri 3 tàu cá lưới rê gồm: LR17, LR18, LR23

Mô tả

Các thông số cơ bản tàu LR28-17

 • Chiều dài lớn nhất Lmax=27.80m
 • Chiều dài thiết kế Ltk=24.45m
 • Chiều dài hai trụ Lpp=23.70m
 • Chiều rộng lớn nhất Bmax=7.10m
 • Chièu rộng thiết kế Btk=6.8m
 • Chiều cao mạn D=3.10m
 • Mớn nước thiết kế d=2.20m
 • Máy chính : Japan công suất/vòng quay=811CV
 • Thuyền viên 10 người
 • Cấp hoạt động *VRH-I, VRM
 • Vùng hoạt động: biển Việt Nam
 • Quy phạm áp dụng TCVN 6718:2000 và QCVN 21:2010/BGTVT