Tàu cá vỏ thép 1482C

 • BDSY0012

Bao gồm:

 • 3 tàu: KN 834-835-836
 • 2 tàu KN841-842

Mô tả

Kích thước cơ bản vỏ tàu

 • Chiều dài lớn nhất                                        :    39,80 m
 • Chiều rộng                                                                :      7,80 m
 • Chiều cao mạn (từ đường cơ bản đến boong chính)            :      3,75 m
 • Chiều chìm (từ đường cơ bản đến tâm vòng đăng kiểm):      2,90 m
 • Lượng chiếm nước                                                :   447,49 tấn
 • Số tầng trên boong                                                   :     02 tầng

Máy chính và hệ trục

 • Máy chính : Công suất : 1550 mã lực : 1840/vòng /phút
 • Số lượng : 03 Chiếc
 • Hệ trục gồm 03 trục

+ 01 trục giữa : Đường kính  = 145 mm  x tổng chiều dài 6900 mm

+ 02 trục 2 bên : Đường kính  = 145 mm  x tổng chiều dài 8900 mm

Máy phát Điện : 02 chiếc

 • Công suất: 64 kW x 3 pha : 380v x 50Hz