Tàu chở dầu 13500T

  • BDSY0011

Thông số chính

  • Chiều dài lớn nhất                                Lmax : 145.30   m
  • Chiều dài hai đường vuông góc              Lpp   : 136.60  m
  • Chiều rộng thiết kế                               B      : 20.80   m
  • Chiều cao mạn (Boong chính)                H1    : 11.20   m
  • Chiều chìm tính đến mạn khô                DF     :  8.45   m
  • Trọng tải (T¹i DF)                                         :  13500 DWT

Mô tả

  1. Tổng quát

Số hiệu tàu                :                       T-209

Chủ tàu                     :                       VINASHINE LINES

Quốc tịch                   :                       Việt Nam

Bên đóng tàu             :                       Công ty đóng tàu Bạch Đằng

Đăng kiểm phân cấp   :                       Đăng kiểm Nhật Bản (NK), Đăng kiểm Việt Nam (VR)

  1. Thông số chính

Chiều dài lớn nhất                                Lmax : 145.30   m

Chiều dài hai đường vuông góc              Lpp   : 136.60  m

Chiều rộng thiết kế                               B      : 20.80   m

Chiều cao mạn (Boong chính)                H1    : 11.20   m

Chiều chìm tính đến mạn khô                DF     :  8.45   m

Trọng tải (T¹i DF)                                         :  13500 DWT

  1. Động cơ chính :

Động cơ diezen                MAN B&W 7S35MC

Công suất                          :     5180 KW 

Tốc độ quay                 :    173 v/ph