Tàu chở khách Bạch Long Vỹ (Tàu Hoa Phượng Đỏ)

  • BDSY007

Kích thước chủ yếu của tàu khách Bạch Long Vỹ

  • Chiều dài lớn nhất : 52.35 m
  • Chiều rộng:  10.5 m
  • Chiều cao mạn (từ đường cơ bản đến boong chính): 4.7 m
  • Chiều chìm (từ đường cơ bản đến tâm vòng đăng kiểm): 2,6 m
  • Số khách chở: 200 người
  • Số tầng trên boong: 02 tầng