Tàu container 1700TEU

  • BDSY0004

Là tàu container chuyên dụng một chân vịt, một máy chính, cấp không hạn chế. Khoảng sườn ngang được chia theo khu vực: (600mm cho khu vực FR 33 về lái & FR229 về mũi. 780mm cho các khu vực khác.

Mô tả

Là tàu container chuyên dụng một chân vịt, một máy chính, cấp không hạn chế. Khoảng sườn ngang được chia theo khu vực: (600mm cho khu vực FR 33 về lái & FR229 về mũi. 780mm cho các khu vực khác.

Tàu bao gồm 04 khoang hàng với 09 nắp hầm hàng (Nắp hầm số 1: 12.48m x 13.00m, nắp hầm số 2~9: 12.48m x 20.06m). Bố trí một buồng máy phía đuôi và có chân vịt mũi.

Chi tiết xem bản vẽ:

  • Bố trí chung B170V-PT/011-1
  • Phân chia tổng đoạn B170V-PT/106-1

Vật liệu:

Tàu container 1700TEU (B-170/V22) kết cấu vỏ dạng hàn, vật liệu và tiêu chuẩn theo luật của đăng kiểm GL. Các kết cấu thép mác cao A36, D3, E36 được dùng cho khu vực boong chính, mép boong, mép mạn của vách dọc kín nước trong khu vực hầm hàng và thanh quây dọc miệng hầm hàng. Các kết cấu khác được làm thép thường.

Phân cấp:

Tàu được thiết kế thỏa mãn luật đăng kiểm GL và được đóng dưới sự giám sát của đăng kiểm GL với dấu hiệu phân cấp của đăng kiểm GL

Kích thước chủ yếu:

+ Chiều dài toàn bộ (Loa): 184.1m.

+ Chiều dài giữa 2 đường vuông góc ( Lbp): 171.94 m.

+ Chiều rộng toàn bộ: 25.30 m.

+ Chiều cao mạn : 13.5 m.

+ mớn nước thiết kế : 9.85 m.

+ Mớn mạn khô: 9.889m.