Tàu hàng 17500 (SS-11)

Tàu hàng rời 22500T BV- 06