Seri 3 tàu kiểm ngư cỡ trung KN750 loạt 2

Seri 2 tàu kiểm ngư cỡ trung loạt 1