Tàu Ethylene 4500 m3 – BD03

  • BDSY0006

Kích thước chủ yếu của tàu Ethylene 4500 m3 – BD03

Chiều dài toàn bộ (Loa)                                                   : 103.9 m

Chiều rộng                                                                     : 16.4 m

Chiều cao mạn (từ đường cơ bản đến boong chính )           : 8.4 m

Chiều chìm (từ đường cơ bản đến tâm vòng đăng kiểm )    : 7.2 m

Số tầng trên boong                                                         : 04 tÇng