Tàu hàng 17500 (SS-11)

  • BDSY0009

Kích thước chủ yếu:

  • Chiều dài toàn bộ (Loa)                            : 148.20 m.
  • Chiều dài giữa hai đường vuông góc ( Lbp): 140.00 m.
  • Chiều rộng                                              : 23.00 m.
  • Chiều cao mạn                                        : 14.5 m.
  • Mớn nước thiết kế                                    : 9.5 m.
  • Trọng tải                                                 : 17.500      T

Mô tả

Tàu được thiết kế để chở các loại hàng : Bách hóa, Thép cuộn, Các sản phẩm từ thép.

Tàu bố trí một buồng máy phía đuôi và 03 khoang hàng

Vật liệu:

Tàu hàng 17500 (SS-11) kết cấu vỏ dạng hàn, vật liệu và tiêu chuẩn theo luật của đăng kiểm KR,

Phân cấp:

Tàu được thiết kế thỏa mãn luật đăng kiểm KR và được đóng dưới sự giám sát của đăng kiểm KR với dấu hiệu phân cấp của đăng kiểm KR và VR

  • Kích thước chủ yếu:

+ Chiều dài toàn bộ (Loa)                         : 148.20 m.

+ Chiều dài giữa hai đường vuông góc ( Lbp)     : 140.00 m.

+ Chiều rộng                                             : 23.00 m.

+ Chiều cao mạn                                       : 14.5 m.

+ Mớn nước thiết kế                                 : 9.5 m.

+ Trọng tải                                                            : 17.500      T