Thông tin liên hệ

Công ty TNHH MTV Đóng Tàu Bạch Đằng

Trụ sở chính : Số 03 Phan Đình Phùng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam

Số điện thoại : 0225.3842677

Email : bachdangshipyard@bdsy.com.vn