Liên hệ với chúng tôi

Gửi yêu cầu

Gửi tin nhắn

Bạn cần gặp trực tiếp

Địa chỉ: Số 3 Phan Đình Phùng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng.

Số điện thoại: 02253842677

Email: bachdangshipyardhp@gmail.com