Seri 3 tàu kiểm ngư cỡ trung KN750 loạt 2

Seri 2 tàu kiểm ngư cỡ trung loạt 1

Sơ ri 3 tàu cá lưới rê

Tàu cá vỏ thép 1482C

Tàu chở dầu 13500T

Tàu xi măng nghi sơn

Tàu hàng 17500 (SS-11)

Tàu hàng rời 22500T BV- 06

Tàu chở khách Bạch Long Vỹ (Tàu Hoa Phượng Đỏ)

Tàu Ethylene 4500 m3 – BD03

Tàu container 1700TEU