Lĩnh vực kinh doanh

1. Đóng tàu và cấu kiện nổi: Đóng mới tàu thủy, thiết bị, kết cấu thép và phương tiện nổi.

2. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải ( trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác): Sửa chữa, hoán cải tàu thủy, thiết bị và phương tiện nổi.

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy: Hoạt động của tàu lai dắt, tàu kéo, tàu đẩy, cần cẩu, phương tiện nổi. 4. Buôn bán kim loại và quặng kim loại: Bán buôn sắt, thép, thép đóng tàu, thép cường độ cao.

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác: Bán buôn máy móc thiết bị phụ tùng máy thủy; Bán buôn thiết bị cơ khí, phụ tùng, phụ kiện tàu thủy.

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: Bán buôn sắt, thép phế liệu.

7. Giáo dục nghề nghiệp: Đào tạo lao động trong nghành công nghiệp tàu thủy.

8. Cung ứng và quản lý nguồn lao động : Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước cho ngành công nghiệp tàu thủy.

9. Tái chế phế liệu: Phá dỡ tàu cũ

10. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Kinh doanh bất động sản, Kinh doanh dịch vụ hạ tầng cơ sở khu công nghiệp.

11. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Tư vấn, thiết kế tàu thủy và phương tiện nổi

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận